Kaffearter

De flesta kaffeälskare känner till kaffearterna Arabica och Robusta men få känner till att det finns omkring 100 kaffearter i släktet Coffea. Många utav dessa kaffearter växer fortfarande vilt i Afrika. Det är just denna genetiska mångfald som tyder på att kaffet har sitt ursprung i Afrika. Trots att det finns väldigt många kaffearter är det bara några få som odlas för kommersiellt bruk. Dessa kaffearter är Arabica, Robusta och Liberica bönan.

Två kaffearter många känner till: Arabica och Robusta

Arabica är den kaffeart vi är mest bekanta med och är den som anses ha bäst smak dock till följd av en mindre skörd jämfört med Robusta bönan. Det bryggkaffe vi konsumerar är nästan alltid Arabica kaffe. Arabica bönan härstammar från Etiopien men har du fått en global spridning och står för majoriteten av kaffeproduktionen i världen. Däremot är det sydamerika som idag står för majoriteten av produktionen av Arabica kaffet.

Robusta bönan används främst i espressoblandningar och är känd för sin höga halt av koffein jämfört med Arabica bönan. Kaffearten Robusta har sitt ursprung från centrala Afrika men produceras främst i Vietnamn. Robusta bönan ger en större skörd än Arabica bönan samtidigt som den är lättare att odla. Detta reflekteras på priset som gör Robusta bönan billigare än Arabica bönan. Robusta bönan är bittrare till smaken samtidigt som den har en mycket högre koffeinhalt än Arabica bönan.

Det är inte alltid lätt att förstå alla olika kaffearter. Är man intresserad av att lära sig mer om olika kaffearter kan det vara en bra idé att hitta ett kafferosteri eller kaffebar som jobbar med specialkaffe. Både Arabica och Robusta bönan har flera undersorter med olika karakteristika drag. För att få klarhet i alla olika undersorter är det bra med grundläggande kunskap inom kaffe. Vill du lära dig mer om kaffe kan du läsa det mer om det här!