Espresso är kaffet för finsmakaren

Espresso kaffe är en kaffesort som härstammar från Italien. Kaffedrycken består av en liten mängd kaffe cirka 2-4 cl och kännetecknas av sina starka och fylliga smak. Espresso är en dryck som har spridits världen över och är det man primärt dricker i Italien, caffé är termen som används i Italien och är synonymen till Espresso. Kaffet har en hög status världen runt och det arrangeras mästerskap varje år för att kora den bästa espressobryggaren.

Likt bryggkaffe idag i Sverige så var en kopp kaffe väldigt förekommande på 1800-talet under arbetsdag i Italien. Bryggmetoderna som fanns på den tiden var väldigt tidskrävande och skapade ineffektivitet på många arbetsplatser runt om i landet. Angelo Moriondo från Turin i Italien patenterade den första ångdrivna kaffebryggaren år 1884. Denna kaffebryggare är förmodligen den första som genom ångteknik pressar vattnet igenom kaffet. Denna espressomaskin var dock väldigt olik de som används idag eftersom den bryggde i större kvantiteter och inte för 1-2 koppar. Det var först sjutton år senare 1901 som Luigi Bezzera från Milan med inspiration från Angelos Moriondo’s espressomaskin uppfann uppdateringar som skulle revolutionera kaffevärlden.

Brygga Espresso

Espresso bryggs med en espressomaskin genom att pressa hett vatten med högt tryck genom malet kaffe. Olikt övriga bryggmetoder kräver espressokaffe mer komplex apparat. Kaffet som används för Espresso är väldigt finmalet och kräver speciella kaffekvarnar som kan mala finkornigt. Espressomaskinen använder en pump och ett trycksystem som värmer upp vatten till 90-96 grader celsius. Sedan pressa vattnet med hjälp av ångtryck mellan 8,5 till 9,5 bar igenom 7-9 gram finmalet kaffet, 14-18 gram för dubbelespresso. Bryggningen pågår under cirka 20-30 sekunder och resulterar i cirka 30ml kaffe, 60ml vid dubbelespresso.

Kaffebönor

Till skillnad från pour-over bryggmetoder som nästan enbart bryggs med Arabicabönor så anses Robustabönor en mycket viktig del i espressoblandningen. Espressokaffe med Robustabönor ger ofta en kraftigare smak och mer crema. Det är väldigt vanligt att en traditionella espressoblandningar innehåller mellan 10% till 40% Robustabönor. Eftersom Arabicabönor har högre kvalitet är det viktigt att Robustabönorna i en Espressoblandning hanteras omsorgsfullt och rostas med noggrannhet. Robustabönor med hög kvalitet bidrar till smaken med inslag av kryddighet, kanel, mörk choklad samtidigt ge en jordig och nötig karaktär. Just dessa toner är uppskattade av kaffedrickare och är något som förknippas med en klassisk espresso.

Kaffesorter med espresso

Antalet kaffesorter som använder espressokaffe som grund är väldigt många. Espresso är både en kaffesort samt en bryggmetod och det är väldigt förekommande med mörkrostade bönor vid bryggning av espressokaffe. Latte, Cappuccino, Cortado, Macchiato är några kaffesorter som bryggs med en espresso i grunden, utöver kaffet så tillsätts ofta mjölk i kaffet. Det som varierar mellan sorterna är hur mycket mjölk som används samt ifall man adderar mjölkskum eller inte.

Kaffesorten Americano är också baserad på espressokaffe dock utan mjölk, namnet kommer från en traditionell kaffekopps storlek i USA. Man adderar helt enkelt vatten på en kopp med espresson tills koppen är fylld, Long Black är motsattsen där man adderar en dubbelespresso i en kopp fylld med hett vatten.