Aeropress – en väldigt bra kaffepress

Aeropress uppfanns 2005 av Alan Adler och är en bryggmetod som har kapacitet att brygga en riktigt bra kopp kaffe. Det är en utav de mest populära bryggmetoderna idag och skapat en stark gemenskap bland kaffeentusiaster. Bryggmetoden hade svårt att vinna mark de första åren och genombrottet kom först 2008. Trenden steg kraftigt och kaffefantaster runt om i världen hoppade på tåget och började brygga kaffe med denna nya uppfinning.

Bryggmetoden är känd för sin simpelhet, enkel att ha med sig samt sin kapacitet att brygga en exceptionell kopp kaffe. Det går att beställa kaffe bryggd med en Aeropress hos de flesta ställen som säljer specialkaffe. Ifall du inte har en kaffekvarn hemma kan även flesta kaffeställen mala dina bönor för att ge dig en optimal Aeropressupplevelse. Många automatiska kaffekvarnar erbjuder idag också en Aeropressinställning som maler dina kaffebönor till rätt grovkornighet.

Aeropress är en simpel bryggmetod

Kaffet från en Aeropress blandas direkt i bryggaren där kaffet får dra en stund. När bryggtiden har uppnåtts pressas sedan kaffet genom ett pappersfilter rakt ner i kaffekoppen eller valfri behållare. Numera finns det även metallfilter som passar Aeropressapparaten, skillnaden är att den går att återanvända samt att kaffets oljor följer med ner i koppen. Kaffets smak med oljor och utan varierar och det är upp till var och en att avgöra ifall man gillar det eller inte.

En Aeropress består av två cylindrar, ena är ihålig och fungerar som den yttre väggen där kaffet och vattnet blandas ihop. Den andra cylindern fungerar som en press och är utrustad med en gummipuck som passar in i kammarcylindern. Denna uppsättning gör det möjligt att skapa en tätsluten luftficka mellan pressaren och kaffet i själva behållaren. När man sedan pressar ner så sker ingen kontakt mellan pressaren och kaffet utan det blir luftfickan som pressar ner kaffet. Utöver cylindrarna så består en apparaten även av en filterbehållare, papper eller metallfilter, skopa för att mäta kaffet, spatel och en tratt för att kunna hälla ner kaffet enkelt i kammarcylindern.

Aeropress kit som är isärplockad med kaffebönor och kaffevåg

Hur bryggar man med en Aeropress?

Att brygga med en Aeropress är väldigt simpelt och går snabbt. Det finns väldigt många olika recept och det är lite av ett experiment varje gång man brygger med den. Det gör att denna simpla apparat har potential att ge många olika kaffeupplevelser. Tänk på att alla beståndsdelar påverkar kaffets smak. Det är därför viktigt att du har färsk vatten, bra kaffe som är nymalet för bästa smak och en ren Aeropress när du brygger.

Steg för steg instruktioner

  1. Koka vatten och vänta tills värmen sjunkit till 85 grader celsius.
  2. Blöt ner pappersfiltret och placera den i filterbehållaren. Montera ihop filterhållaren med kammarcylindern.
  3. Mät upp 17,5 gram kaffe och mal det anpassat för en Aeropress.
  4. Placera kammarcylindern på en kopp eller valfri behållare och häll ner kaffet med hjälp av tratten. Skaka om cylindern så att kaffet får en jämn bädd.
  5. Addera 50-60 gram vatten i cylindern och rör om 5 gånger.
  6. Låt kaffet blomma 25-30 sekunder.
  7. Addera resterande vatten under 20 sekunder tills du når 260 gram vatten totalt.
  8. Pressa ner kaffet långsamt under 60 sekunder.
  9. Rengör delarna efter att du bryggt klart.

Den totala bryggtiden ska vara runt 1 minut 45 sekunder för det här receptet.
Läs mer på Aeropress world championship här och hitta vinnarrecepten från tävlingarna. Vill du lära dig mer om övriga bryggmetoder kan du leta bland populära bryggmetoder.